projecten waar talent voor nodig is

N50 Ens – Emmeloord

Talenten Nobleo: Jaap vd Kamp (Projectmanager), Sietse Gerritsen (Onwerper)

 

Omschrijving Project:

Op 15 januari van 2015 worden de werkzaamheden aan de N50 tussen Ens en Emmeloord definitief opgedragen aan de bouwcombinatie Van Gelder – Mobilis door Rijkswaterstaat. Het project kent de volgende doelstellingen, verbeteren vekeersveiligheid en doorstroming, een veilige fietsverbinding en het faciliteren van het verkeer van Emmeloord naar Zwolle. De doelstellingen worden gerealiseerd door het verbreden van de weg van 2x1 naar 2x2 rijstroken, de huidige vluchtstrook wordt hierbij benut voor de 2e rijstrook.

Voor een veilige fietsverbinding en een toerit welke de weggebruikers vanuit Emmeloord naar Kampen en Zwolle faciliteert wordt een ongelijkvloerse kruising aangelegd. Dit viaduct kent een aantal bijzondere vormgeving details en wordt door de zeer scheve kruisingshoek een beeldbepalend onderdeel van het project. Als van zelf sprekend kent het project inpassingmaatregelen, zo wordt het zicht op schokland herstelt door plaatselijk zichtvensters in bestaande houtwallen aan te leggen.

De realisatie start na de bouwvak van 2015, waarna de werkzaamheden medio 2016 worden afgerond. Na het gereedkomen van de N50 tussen Ens en Emmeloord is de gehele N50 tussen Zwolle en Emmeloord gereed.

 

 

Werkzaamheden Nobleo
Door combinatie Van Gelder – Mobilis wordt Nobleo ingeschakeld voor het projectmanagement, het technisch- en ontwerpmanagement tijdens de ontwerpfase van het project. Het team van Nobleo vult vanuit die vraag de rollen Project- en Technisch Management in het IPM team in en verzorgt het 3D ontwerp.

In de eerste fase van het proces worden producten uit de Annex uit het contract verzorgt waaronder een projectmanagementplan, en deelkwaliteitsplannen zoals een DKP Ontwerp, DKP Maatvoering e.a.. In de ontwerpfase begeleiden de Ontwerpleider en technisch manager het proces voor het opstellen van het definitief ontwerp en het uitvoeringsgereed ontwerp.

Samen met het team van Mobilis sturen medewerkers van Nobleo ook processen rondom raakvlakken en risico's aan.