projecten waar talent voor nodig is

Medewerker Nobleo: Erik Janssen
Afdeling: Constructies

Opdrachtgever: ABT velp

 

 

 

Omschrijving Project:

De provincie Gelderland heeft aannemer Strabag de opdracht verleend voor een reconstructie van de N322 te Zaltbommel. Het doel is de verkeerdoorstroming te verbeteren op de bestaande provinciale weg N322 tussen de Rijksweg A2 en de Van Heemstraweg. De N322 wordt verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken.

Binnen de N322 wordt o.a. een nieuw wegviaduct over de Rijksweg A2 en een fietsonderdoorgang gerealiseerd.

 

Het wegviaduct heeft vier overspanningen en wordt uitgevoerd met een prefab dek, omgekeerde T-liggers met een druklaag. Er zijn hoog gelegen landhoofden toegepast gefundeerd op prefab palen. Gezien het nieuwe viaduct zoveel mogelijk op het bestaande moet lijken, zijn de drie tussensteunpunten uitgevoerd met stalen kolommen en een betonnen oplegbalk. Onder de grond zijn stalen buispalen met een grotere diameter toegepast als boven de grond. Voor de aannemer was het belangrijk om de uitvoeringstijd van de tussensteunpunten zo kort mogelijk te houden. Dit is gerealiseerd door prefabricage van de stalen kolommen met de voetplaat en betonvulling en van de betonnen oplegbalk.

 

De fietsonderdoorgang Middelsteeg gaat onder de N322 en onder de parallelweg Middelsteeg. De onderdoorgang wordt in het werk gestort en bestaat uit 6 moten. De onderdoorgang wordt gefundeerd op prefab palen. 

 

Diensten Nobleo:

Als constructeur heeft Nobleo het constructief ontwerp van het wegviaduct over de A2 en de fietsonderdoorgang Middelsteeg uitgewerkt.