projecten waar talent voor nodig is

N241 Schagen - Verlaat

Talenten Nobleo: Jaap vd Kamp (technisch manager/ontwerpleider),  Wouter Bets (Senior ontwerper)

 

 

Omschrijving Project:
De provincie Noord-Holland maakt de N241 tussen Schagen en Heerhugowaard / Verlaat verkeerveiliger en vergroot leefbaarheid in de kernen langs het 10 km lange traject. Na de reconstructie ziet de weg er als volgt uit:
• een brede hoofdrijbaan (7,90 meter) met een dubbele doorgetrokken streep
geluiddempend asfalt
• een parallelweg voor landbouw- en bestemmingsverkeer (60 km per uur) aan de oostkant
• een fietsstraat waar gemotoriseerd bestemmingsverkeer te gast is aan de westkant
(tussen de N248 en de Haringhuizerweg komt een breed fietspad)
• 6 extra rotondes bij een 6 tal kruisingen met het ondreliggende wegennet
• een tweede brug ter hoogte van de N248, die aansluit op de nieuwe oostelijke
parallelweg
• een nieuwe fietstunnel in de Nes
• natuurvriendelijke oevers in diverse watergangen
• een nieuwe gelijkvloerse fietsoversteek
• groene inpassing van het gehele werk

 

Het werk wordt door de provincie Noord-Holland aan Boskalis Nederland gegund.

 

Werkzaamheden Nobleo
Door Boskalis wordt Nobleo ingeschakeld voor het het technisch- en ontwerpmanagement tijdens de ontwerpfase van het project. Het team van Nobleo vult vanuit die vraag de rol Technisch Management in het IPM team in en verzorgt de ontwerpleiding voor de tot standkoming van het integrale ontwerp.

 

In de eerste fase van het proces is Nobleo verantwoordelijk voor het opstellen van het definitieve ontwerp begeleid voor zowel de disciplines Grond & Wegen, Kunstwerken, Openbare Verlichting, Geotechniek en Installaties. Samen met de manager beheersing en de systems engineer wordt het proces van verificatie en validatie vorm gegeven en doorlopen.

Na de DO-fase vervolgt het ontwerpteam en stelt het uitvoeringsgereed ontwerp op. In deze fase is een senior ontwerper van Nobleo verantwoordelijk voor opstellen van het ontwerpen begeleiding van het ontwerpproces. De technisch manager / ontwerpleider verzorgt integraliteit en beheert de interfaces.

Het uitvoeringsgereed is vooruitlopend op de start van de uitvoering in februari van 2015 gefaseerd uitgevoerd