projecten waar talent voor nodig is

Medewerker(s) Nobleo: Sietse Gerritsen, Geert Drijfhout, Dawied Wit
Afdeling: Wegontwerp
Opdrachtgever: Tauw/ Van Gelder/Mobilis

 

 

 

Omschrijving Project:
De huidige verbinding N356 van Dokkum naar de N31 richting Drachten en Leeuwarden wordt opgewaardeerd naar een stroomweg. Het deelgebied Midden 2 omvat hoofdzakelijk de kruising met het Prinses Margrietkanaal door middel van een aquaduct. Het project is veelzijdig en complex.

Onder dit deelcontract worden o.a. gerealiseerd:
- aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal (klasse Va)
- scheiding van lokaal en regionaal verkeer
- vervanging van de Burgumer Daam (brug over het Prinses Margrietkanaal)
- ecologische versterking van vochtige gebieden
- inpassing van archeologische vindplaatsen
- recreatieve ontwikkeling rond het dorp Burgum
- voorzieningen voor Ecologisch Hoofdstructuur

Met de realisatie van De Centrale As worden de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Noordoost-Frylân verbeterd. Met de realisatie van dit project wordt ook gewerkt aan de opwaardering van de vaarwegverbinding van Lemmer naar Delfzijl.

 

Diensten Nobleo:
Nobleo verzorgt het 3D ontwerp van wegen en waterhuishouding van DO tot UO voor Tauw/Van Gelder/Mobilis.