projecten waar talent voor nodig is

Medewerker(s) Nobleo: Jan Roelof Leidekker, Teun Smeijers
Afdeling: Wegontwerp

Opdrachtgever: Volker Infra Design

 

 

 

 

Omschrijving Project:

De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging zorgt Rijkswaterstaat –samen met de regio– voor diverse verbeteringen:

Ruimtelijke kwaliteit: de A9 verdwijnt uit Badhoevedorp.

Een verbeterde leefomgeving: minder geluidsoverlast en een verbetering van luchtkwaliteit in Badhoevedorp.

Een betere doorstroming: betere bereikbaarheid Schiphol en regio Amsterdam, verbreding van de (nieuwe) A9 naar 2x3 rijstroken en een onderdoorgang bij de aansluiting Badhoevedorp voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV).

 

Diensten Nobleo:

Nobleo verzorgt IO (intergraal ontwerp) en DO ontwerp in MX, daarnaast geheel verzorgen van faseringsontwerp.