projecten waar talent voor nodig is

Medewerker(s) Nobleo: Maarten van Iwaarden

Afdeling: Wegontwerp

Opdrachtgever: Heijmans

 

 

Omschrijving Project:
De A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord (VEG) is de laatste schakel in de verbreding van de A12, de achterlandverbinding tussen de Randstad en Duitsland. De flessenhals tussen Ede en Grijsoord wordt permanent van 2x2 naar 2x3 rijstroken verbreed. Het project is om die reden opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)
De weg loopt dwars door de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa. Ecologie is de grootste uitdaging: de verbreding mag niet ten koste gaan van dit belangrijke natuurgebied, maar dient juist een kwaliteitsimpuls voor de omgeving te zijn.

 

Het DBFM (Design-Build-Finance-Maintain) werk omvat in hoofdlijnen:

  • Verbreding over circa 14 km.
  • Onderhoudsperiode van 16 jaar over circa 21 km.
  • Verbreden kunstwerk
  • Nieuwe onderdoorgang onder de A12
  • Vervangen 2 kunstwerken
  • Verbreden 3 fietstunnels

 

Diensten Nobleo:

- Procesaansturing ontwerpwerkzaamheden
- Kwaliteit en procesbeheersing ontwerp / tekendocumentatie
- BIM-coördinatie omtrent raakvlakkenbeheer
- Civil 3D ontwerpwerkzaamheden
- Ondersteuning MX-ontwerpwerkzaamheden