projecten waar talent voor nodig is

Medewerker(s) Nobleo: Timo van Beek
Afdeling: Constructief Ontwerp
Opdrachtgever: Heijmans Integrale Projecten (HIP)

 

Omschrijving project:
De opdracht omvat het maken van het ontwerp en de bouw van de Rondweg in de vorm van een Design & Construct contract. Het project is gegund op basis van de laagste prijs. De inschrijfsom bedraagt circa € 8,7 miljoen euro.
De afgelopen jaren is de verkeersintensiteit door het centrum van Reeuwijk-Brug sterk toegenomen. Dit heeft een negatief effect gehad op de leefbaarheid en op de afwikkeling van lokaal verkeer.
Door de realisatie van de Rondweg zal doorgaand verkeer om Reeuwijk-Brug worden geleid en wordt een verkeersluw dorpshart gecreëerd. De Rondweg heeft een lengte van circa 3,4 km en loopt vanaf de Zoutmansweg tot aan de aansluiting met de N459 op de Fortuijnrotonde.
Naast het aanleggen van de Rondweg bestaat het contract verder uit het realiseren van twee nieuwe rotondes binnen het tracé, de bouw van een aantal nieuwe geluidsschermen, het aanbrengen van een drietal overkluizingen voor kruisende K&L, het gedeeltelijk vervangen van de riolering en diverse voorzieningen in het kader van flora en fauna.
Uniek aan de Rondweg is het feit dat de weg volledig op een paalmatrassysteem wordt aangebracht. Dit vanwege de zeer slappe ondergrond in het projectgebied. Een paalmatras bestaat uit een fundering van palen met daarop een gewapende aardebaan, het matras.
De aanbieding is tot stand gekomen door een integrale benadering van de klantvraag en heeft geresulteerd in een slimme, geïntegreerde aanpak met inbreng van meerdere disciplines binnen Heijmans.
Medio juni 2014 wordt gestart met de uitvoering. De oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2015.

 

Diensten Nobleo:
Nobleo heeft een constructieve ontwerp verzorgd van een drietal overkluizingen (waarvan twee met een gekoppelde damwand), 4 hangduikers en een ca. 100m lange damwand welke aan het paalmatras gekoppeld is.