projecten waar talent voor nodig is

Medewerker(s) Nobleo: Maarten van Iwaarden

Afdeling: Wegontwerp

Opdrachtgever: Heijmans

 

Omschrijving Project:

De (verhoogd liggende) N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw (verdiept) aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijstroken en komt grotendeels verdiept te liggen. De verdiepte ligging heeft een lengte van ongeveer 4 kilometer.
Tevens kruist de N31 de spoorlijn van Harlingen – Franeker en het Van Harinxmakanaal middels een aquaduct.

 

Diensten Nobleo:

  • Procesaansturing ontwerpwerkzaamheden.
  • Kwaliteit en procesbeheersing ontwerp / tekendocumentatie.
  • Civil 3D ontwerpwerkzaamheden.