projecten waar talent voor nodig is

Medewerker(s) Nobleo: Toon Hollanders
Afdeling: Constructief ontwerp

Opdrachtgever: Mobilis

 

 

 

Omschrijving project:

De gemeente Emmen heeft de Hondsrugweg, een drukke verkeersader dwars door het centrum met 2x2 rijstroken, ondergronds gelegd over een lengte van ca 200 meter met hierbovenop een plein. De gemeente had hiervoor een architectonisch (schets)ontwerp en heeft vervolgens de markt benaderd middels een aanbesteding in de vorm van Design en Construct. Complicerende factoren voor de aanleg van de landtunnel waren het bestaande wegverkeer (de bestaande Hondsrugweg mocht niet afgesloten worden tijdens de bouw!) en bestaande kruisingen, bestaande rioleringen en bestaande kabels en leidingen van nutsbedrijven waaronder een grote gasleiding en bestaande (verankerde) bebouwing dicht langs de te realiseren tunnelwand.  

 

Dientsen Nobleo:

Toon Hollanders heeft als ontwerp coordinator leiding gegeven aan het tender-ontwerp.